Nyheter

Tant Gredelins väg redo för slutbesiktning

(Se alla nyheter)

Asfaltering är en av grundstenarna i Lestras arbete. Nyligen avslutades ett större projekt i Tumba, där närmare 5 000 kvadratmeter asfalt lades. 

Den 16 juli, mitt under industrisemestern, påbörjade Lestra projektet vid Tant Gredelins väg i Tumba. Asfaltering av gång- och körbana, sättning av granitkantsten och fyra nya övergångsställen var några komponenter som ingick i projektet, som stod redo för slutbesiktning den 13 oktober.

– Vi lade kantstenen för att tydligare markera ytan mellan körbana och gångbana. På så sätt ökar vi säkerheten för trafikanter och gående i området. Övergångsställena gjorde vi kompletta med skyltar och allting inkluderat, berättar Lestras projektledare Kent Larsson.

Projektet bjöd på en del prövningar under arbetsgången. Delvis eftersom högsommaren innebar semestertider, med mycket trafik i körbanorna vid avspärrningarna. Men även för att en ny skola öppnade i området nära Tant Gredelins väg. Sedan terminsstarten rör sig många förskole- och lågstadieelever med familjer till och från skolan.

– Vi har alltid hög säkerhet vid våra projekt. Men med en närliggande skola höjer vi såklart den nivån ytterligare, säger Kent Larsson.

Beställare för projektet var Botkyrka Kommun, med vilka Lestra har ett ramavtal. Prismässigt landade arbetet på cirka två miljoner kronor.
– Med tanke på att vi mestadels jobbade med asfalt är det ett ganska stort jobb. Och det har fortlöpt utan några större problem, säger Kent Larsson.