VÅR LEDNINGSGRUPP

Filip Stamenkovic
Verkställande direktör

Filip Stamenkovic

Maria Rastenberger
Ekonomichef

Maria Rastenberger

Robin Granholm
Affärschef

Robin Granholm

Nadia Ahad
KALKYLCHEF (MAMMALEDIG)

Nadia Ahad

Andreas Frånberg
INKÖPSCHEF OCH INTERIM KALKYLCHEF

Andreas Frånberg

LESTRA VISSELBLÅSNING

Lestras anställda, samarbetspartners och leverantörer kan råka ut för en situation som inte verkar vara i överensstämmelse med våra företagsvärderingar.

Vi uppmuntrar dig att berätta för oss om du upplever eller bevittnar ett beteende som du tror kan bryta mot lokal eller internationell lag, vår uppförandekod, våra värderingar, policyer och instruktioner eller mänskliga rättigheter relaterade till vår verksamhet. Lestras visselblåsarsystem är kanalen för att rapportera dessa problem.

VI FÖLJER EU:S WHISTLEBLOWING-DIREKTIV

För att samordna den befintliga lagstiftningen på området och skydda personer som rapporterar överträdelser i hela EU har EU antagit det så kallade Whistleblower-direktivet.

Lestra visselblåsarsystem >
Lestra