OFFENTLIG MILJÖ

Nytänkande, effektivitet och kompetens i kombination med att vi är en smidig organisation är något som kännetecknar Lestra. Hos oss möter du engagerade och duktiga medarbetare som är bra på att ta initiativ och för att lösa problem i ett nära samarbete med dig som kund. Vi har alla de resurser som krävs, såväl personellt som tekniskt, maskinellt, utrustningsmässigt och finansiellt.

Lestra

STOCKHOLMS OFFENTLIGA MILJÖ

Utemiljö och parkanläggning är områden där vår passion och engagemang verkligen blomstrar. På Lestra är vi stolta över att skapa vackra och funktionella utemiljöer i Stockholm. Vårt arbete innebär betydande utmaningar eftersom vi måste uppfylla höga krav som entreprenör och samtidigt ta hänsyn till allmänhetens behov och önskemål. Vi strävar efter att vara en mångsidig leverantör inom utemiljötjänster, vilket inkluderar precisionsplanering och skapandet av offentliga utrymmen som är inbjudande och praktiska.

Våra kunder är mångfacetterade och inkluderar den offentliga sektorn, privata företag och bostadsrättsföreningar som alla har sina unika visioner och krav för utemiljöer. Genom att erbjuda ett komplett utbud av tjänster, från finplanering till själva anläggningsarbetet, är vi redo att möta varje utmaning och omvandla visioner till verklighet. Vi är stolta över att vara en viktig kugge i att försköna vår omgivning och skapa utrymmen som förbättrar livskvaliteten för alla.

Lestra
Lestra
Lestra

LEKPLATSER

Lestra tar sitt uppdrag att skapa säkra och underhållande lekplatser på stort allvar. Vi är engagerade i att anlägga och vårda lekområden inom Stockholm, där vår fokus på att uppfylla höga standarder och ta hänsyn till barnens och föräldrarnas behov är avgörande. Som en pålitlig leverantör inom utemiljötjänster omfattar vårt arbete med lekplatser noggrann planering och skapandet av lekområden som är roliga och säkra för barnen att utforska och njuta av. Våra kunder inkluderar både offentliga institutioner och privata aktörer som värnar om att erbjuda en trygg och spännande lekmiljö. Vi är stolta över att bidra till att skapa lekplatser som främjar barnens välbefinnande och glädje i våra samhällen.

PARKER

Lestra engagerar sig passionerat i att förvandla visioner om vackra och funktionella parker till verklighet. Vi är dedikerade till att anlägga och underhålla offentliga utemiljöer i Stockholm och Mälardalen, där parker spelar en central roll. Vårt arbete med parker innebär att vi möter höga standarder och tar hänsyn till allmänhetens önskemål, och vi är stolta över att vara en pålitlig partner för att skapa gröna och trivsamma utrymmen för människor att njuta av. Vårt mångsidiga utbud av utemiljötjänster inkluderar precisionsplanering och anläggningsarbete som bidrar till att försköna och förbättra parkernas estetik och funktionalitet. Vi strävar efter att skapa parker som berikar samhällen och förbättrar livskvaliteten för alla.

TORG

Lestra är engagerade i att omvandla stadens torg till levande och välkomnande centra för gemenskap och kultur. Vi anlägger och förvaltar torg i Stockholm och Mälardalen, där vi sätter höga standarder och tar hänsyn till samhällets behov. Vårt arbete med torg innefattar noggrann planering och skapandet av offentliga utrymmen som är både funktionella och estetiskt tilltalande. Våra kunder inkluderar både offentliga institutioner och privata aktörer som vill förbättra stadsmiljön och skapa platser där människor kan mötas, interagera och njuta av stadslivet. Vi är stolta över att bidra till att skapa torg som utgör hjärtat av våra städer och främjar en känsla av gemenskap och samhörighet.

PRIORITERAD SÄKERHET

För att säkerställa en effektiv och väl fungerande arbetsplats genomförs en arbetsplatsplanering. Speciell hänsyn tas till miljö- och arbetsmiljöaspekter, transportvägar, plats för mellanlagring och avfallshantering.

Lestra

HUR VI ARBETAR

Vid kontakt med våra kunder dokumenterar vi kundens krav i en beställning, där vi även tar hänsyn till vår egen branschexpertis och övriga författnings- och avtalskrav. Vår strävan är att i varje projekt hålla ett öppet arbetsklimat. Detta gör vi genom dialog med kunden genom hela projektet. Som en del i denna dialog följer vi upp hur kundens krav har blivit tillgodosedda.

Lestra

Vill ni veta mer?

Ni kan alltid kontakta oss via telefon, email eller kontaktformulär.

Lestra integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-08-01

1. Allmänt

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr 556855-3688, (vidare kallat ”Lestra”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Lestra vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Lestras tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Lestra är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.lestra.nu) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr: 556855-3688

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: 08 - 128 188 00

E-post: info@lestra.nu

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.