Offentlig miljö

Lestra

Utemiljö och parkanläggning är något som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Lestra anlägger offentliga miljöer inom Stockholm och Mälardalen. Inom uppdragen ställs det väldigt höga krav på oss som entreprenör, där hänsyn behöver tas till tredje man. Vi är en leverantör med ett komplett utbud av utemiljötjänster så som finplanering och anläggningsjobb i offentlig miljö. Kunderna innefattar offentlig sektor, privata företag och bostadsrättsföreningar.

STOCKHOLMS
OFFENTLIGA MILJÖ

Nytänkande, effektivitet och kompetens i kombination med att vi är en smidig organisation är något som kännetecknar Lestra. Hos oss möter du engagerade och duktiga medarbetare som är bra på att ta initiativ och för att lösa problem i ett nära samarbete med dig som kund. Vi har alla de resurser som krävs, såväl personellt som tekniskt, maskinellt, utrustningsmässigt och finansiellt.

PRIORITERAD SÄKERHET

För att säkerställa en effektiv och väl fungerande arbetsplats genomförs en arbetsplatsplanering. Speciell hänsyn tas till miljö- och arbetsmiljöaspekter, transportvägar, plats för mellanlagring och avfallshantering.

Lestra

HUR VI ARBETAR

Vid kontakt med våra kunder dokumenterar vi kundens krav i en beställning, där vi även tar hänsyn till vår egen branschexpertis och övriga författnings- och avtalskrav. Vår strävan är att i varje projekt hålla ett öppet arbetsklimat. Detta gör vi genom dialog med kunden genom hela projektet. Som en del i denna dialog följer vi upp hur kundens krav har blivit tillgodosedda.

Lestra

Kontakta oss om ni behöver hjälp med ovan tjänster.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med ovan tjänster.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med ovan tjänster.

Vill ni veta mer

Ni kan alltid kontakta oss via telefon, email eller kontaktformulär.