Nyheter

Solursparken – ett långtidsprojekt som gått i hamn

(Se alla nyheter)

Under närmare två års tid har Lestra genomfört en totalrenovering av Solursparken i Vällingby. Ett projekt med många olika komponenter, där god planering var en förutsättning och det som gjorde att alla bitar föll på plats.

Den grundliga upprustningen av Solursparken skedde i två steg, där den andra genomgick en slutbesiktning tidigare i höst. Projektledaren Younes Beigi berättar att renoveringen bland annat innefattade 2 000 meter storgatustenar, femtiotalet bänkar och flera hundra kvadratmeter asfaltering.
– I första steget lade vi grusväg, planterade träd och växter till grönområdet samt ordnade lekutrustning till lekplatsdelen. Detta är verkligen en klassisk helhetsentreprenad där Lestra gjorde allting, säger Younes Beigi.

Lestras expertis inom särskilt vägspetsrenovering kom till användning vid Solursparken. Det demonterades, ersattes och återanvändes många små gatstenar ovanpå den nylagda kolmackadamen. Projektets största utmaning var de många olika delmomenten. Från planering och beställning av material från leverantörer till underentreprenörers förarbete och att slutligen få samtliga bitar på plats i parken.
– Den noggrant utförda processen gjorde att båda stegen i projektet tagit nästan två år att slutföra, berättar Younes Beigi.

Beställare var Stockholm Stad tillsammans med Trafikkontoret. Slutbesiktning har gjorts, uppdragsgivare var nöjda och nu återstår bara några smådetaljer att fixa inför en sista kontroll den 5 december. Så redan nu kan boende kring Vällingby centrum se fram emot att uppleva våren och sommaren 2020 i en fantastiskt vacker park med stora fräscha ytor.
– Även om jag varit projektledare så hade det inte varit möjligt utan samarbetet inom Lestra. Såväl inköpsavdelning som underleverantörer har gjort att det blev så bra resultat. Alla inom företaget har bidragit och det känns verkligen som vi är en stor familj. Som en kedja där allting hänger ihop, säger Younes Beigi.