Nyheter

Mångfalden lyfter Lestra

(Se alla nyheter)

En arbetsplats med mångfald är oerhört betydelsefullt. Det bidrar till en ökad dynamik och förståelse men leder även till en större kreativitet. Det är Lestra ett tydligt exempel på.

De positiva effekterna med att hålla hög jämställdhet och mångfald på ett företag är flera. Både den egna arbetsmiljön och klimatet på arbetsplatsen lyfter med god mångfald. Dessutom finns det dokumenterade rapporter som visar att mångfald kopplas till både ökad lönsamhet och affärsnytta (som finns att läsa här).

I Lestras personalstyrka finns hela 15 olika nationaliteter representerade. Serbien, Turkiet, England, Egypten och Libanon är några exempel. Genom att hålla företag öppna för mångfald berikas hela verksamheter och ger en ökad förståelse och bredare rekryteringsmöjligheter för framtiden. Det innebär ett kontinuerligt arbete som är viktigt för alla företag, avsett storlek.

– Mångfalden gör bolaget och arbetsplatsen mer spännande. Vi attraherar nyfikna människor som vill framåt och som har ett öppet sinne, vilket i sin tur ger en större förändringsbenägenhet. Det är en viktig pusselbit när vi skall växa och göra saker annorlunda framöver, säger Filip Stamenkovic, ägare och styrelseordförande i Lestra Entreprenad AB.