Nyheter

Lestras största projekt hittills

(Se alla nyheter)

Måndagen 8 april påbörjade Lestra arbetet med att anlägga Tingstorget, ovanför Alby tunnelbanestation. Torget kring de nyproducerade bostadsrättshusen är, med bred marginal, det största projektet som Lestra varit involverade i.

Lestra kommer anlägga hela torget – från att dra vattenledningar och elfiber till plattläggning och all infrastruktur. Det kommer finnas gummiytor för lekande barn, trappor och markhöjningar. På markplan kommer nya restauranger, kiosker och ett bageri öppna under året. Därigenom ökar bekvämligheten för kringboende att både göra ärenden och koppla av. Närheten till både kommunikationer och natursköna områden gör det nya Tingstorget till ett oerhört attraktivt område.

– Tingstorget blir en mycket mer naturlig mötesplats. Det kommer ge hela området en stadskänsla som inte funnits där tidigare. Eftersom hela torget är upplyst kommer det även kännas tryggare att vistas på och omkring. Så det här känns jättespännande, säger Lestras projektledare Alexander Djordjevic.

Alexander är förutom projektledare även fordonansvarig för hela Lestra. En position som kräver en del, särskilt med den tajta tidsplanen.

– Tidspressen är sporrande. Vi vann upphandlingen i mars, i juni ska de första boende flytta in i bostadsrätterna och hela projektet ska vara slutfört i oktober. Det är flera delprojekt och snabba ryck, men jag gillar det. Genom att jag har två tjänster ger det mig en bättre koll och jag kan ta snabbare beslut, säger han.

Med ett nytt torg inlyft i miljonprogrammen blir det som ett ansiktslyft för hela Botkyrka och Alby. Det kommer byggas i rask takt fram till och under sommaren. Initialt har arbetet till stor del handlat om att bygga tillfälliga avfarter, ansökan om olika tillstånd och dokumentation. En bit berg ska sprängas bort, för att ge plats åt en gångbana in till torget.

– Inget av det vi gör nu har funnits tidigare i Botkyrka, så detta blir helt nytt och väldigt speciellt. Att få vara med om denna förändring är såklart jättespännande,