Nyheter

Lekplatsen Blomsterdalen snart i ny skrud

(Se alla nyheter)

I slutet av sommaren påbörjade Lestra projektet att renovera lekplatsen Blomsterdalen och omkringliggande växtbäddar i Liljeholmen. Ett arbete som kommer pågå fram till vårkanten 2021.

Blomsterdalens lekplats ligger vid Marieviksgatan och Sjöviksvägen i Liljeholmen. Eftersom den senaste renoveringen ligger drygt tio år bakåt i tiden var området i behov av ett rejält ansiktslyft. Ny lekutrustning tillkommer på lekplatsen, och framförallt läggs alla växtbäddar om i hela parkområdet.

– Det ligger ett dagis nära Blomsterdalen, och i sådana områden blir blommor och växtlighet väldigt ofta nedtrampade sett över längre perioder. Därför anlägger vi nya växtbäddar, samt jättestora ytor konstgräs och gummiytor, berättar Lestras projektledare Andrija Stamenkovic.

Samtliga befintliga träd bevaras, Lestra vacuumsuger jorden omkring träden och fyller istället på med kolmakadam. Detta eftersom makadam har hög näring och är luftig, så träden mår bättre och lever längre. Det inledande schaktningsarbetet pågår för fullt, där grovjobbet är planerat att färdigställas till början av 2021.

– Vi gör därefter ett kortare avbrott, för att avsluta i april med att så gräs och plantera blommor. I maj 2021 siktar vi på att vara helt klara, säger Andrija Stamenkovic.

Lestra vann projektet via separat upphandling, där Trafikkontoret var beställare. Arbetet med Blomsterdalen är så pass stort att projektet slutligen kommer landa på mellan fem och sex miljoner kronor.