OM OSS

Vi är passionerade om att axla ansvaret för våra kunders projekt och använda vår breda kunskap och erfarenhet för att leverera lösningar som överträffar förväntningarna. Lestra kännetecknas av innovation, effektivitet och expertis, och detta återspeglas i vår agila organisationsstruktur som möjliggör flexibilitet och snabb respons.

Lestra

23+

offentliga ramavtal

60

+ medarbetare

331

Miljoner kronor i omsättning

1000

- tals nöjda kunder

VÅRA MÅL OCH VISIONER

Lestra Entreprenad Sverige AB etablerades 2011 med en specialisering inom mark- och anläggningsentreprenader. Från vårt huvudkontor i det natursköna Tumba, strax söder om Stockholm, utgår vi för att ge liv åt projekt över hela Mälardalen. Vår drivkraft är att inkorporera hållbarhet i alla våra arbeten, en princip som inte bara gynnar våra kunder, utan även vår gemensamma framtid och miljö.

Vi brinner för att axla ansvaret för våra kunders projekt, att använda vår omfattande kunskap och erfarenhet för att leverera lösningar som överträffar förväntningar. Lestra står för innovation, effektivitet och expertis, balanserat med en agil organisationsstruktur som möjliggör flexibilitet och snabb respons.

Vårt engagerade team utmärker sig genom sitt proaktiva tillvägagångssätt och förmågan att i nära samarbete med kunderna lösa utmaningar som uppstår. Med omfattande resurser - från vår kompetenta personal till toppmodern teknik, robust maskinpark och solid finansiell grund - är vi väl positionerade för att säkerställa högsta kvalitet i varje tjänst vi tillhandahåller.

Lestra

Lestras engagemang för unga sträcker sig bortom idrottsplanerna och arenorna.

Vi främjar ungas utveckling och välbefinnande bortom idrottsplanerna och arenorna, som en del av vårt engagemang för deras övergripande välmående.

Genom att sponsra föreningar och idrottsplaner strävar vi efter att främja ungas utveckling och välbefinnande. Vårt engagemang sträcker sig långt för att säkerställa deras övergripande välmående, både inom och utanför idrottssammanhangen.

Se mer om hur ansökan för sponsring fungerar

2001

Lestra grundades av Pecko Stamenkovic. Han hade ett heltidsjobb och arbetade extra inom anläggning innan han bestämde sig för att starta eget.

2006

Under bolagets fem första år erbjöd man tjänster inom anläggning, snickeri, byggnation och skötsel. År 2006 fattades beslutet att renodla verksamheten mot anläggning, som blev bolagets kärna.

2011

Fram till 2011 hade Lestra varit ett enskilt aktiebolag. Under detta år började man bygga på bolagsstrukturen och en koncern växte fram. Gamla Lestra AB blev moderbolag och verksamheten flyttades till nya Lestra Entreprenad Sverige AB.

2013

Efter att ha arbetat inom bolaget i flera olika roller beslutade man att Filip Stamenkovic skulle bli ny VD för företaget och en ny vision togs fram.

2014

Lestra växte och lyckades framgångsrikt att vinna den första offentliga upphandlingen med Huddinge kommun, Vårbyparken.

2015

Bolaget tecknade sitt första offentliga ramavtal med Haninge kommun, vilket skulle hjälpa bolaget att vinna fler nya ramavtal under åren som följde.

2016

Tillväxtraketen Lestra prisades som Årets Företagare i Botkyrka kommun av Företagarna. Under året valde man även att certifiera bolagets ledningssystem enligt BKMA (dåvarande BF9K).

2017

Vi vann fler strategiska offentliga ramavtal med Stockholms stad och Stockholms kranskommuner. Framgångarna ledde till att Lestra återigen hamnade i rampljuset med en andraplats enligt utmärkelsen Årets Företagare i Stockholms län.

2018

Lestra passerade milstolpen 100 miljoner i omsättning vilket öppnade möjligheter att räkna på större avtal. Den kraftiga tillväxten ledde till att Lestra blev ett Gasellföretag för första gången.

2019

Tillväxten fortsatte och Lestra blev ett Gasellföretag för andra året i följd. Lestra aktiva styrelsearbete utvecklades och standardiserades när två externa styrelseledamöter anslöt.

2020

Under år 2020 passerade Lestra omsättningsmilstolpen på 200 miljoner och blev ett Gasellföretag för tredje året i följd.

2021

Bolagets kontinuerliga tillväxt ledde till att Lestra utsågs till Mästargasell för fjärde året i följd. En ny tillväxtstrategi implementerades för en geografisk expansion, bredda segmentet och bearbeta privatmarknaden med målet att nå en omsättning på en miljard.

2022

Lestra genomförde den största organisatoriska omstruktureringen sedan grundandet, inklusive förändringar i styrelsen, ledningsgruppen och skapandet av nya roller för båda huvudprocesserna. Detta ledde till framgångar på den geografiska expansionen när bolaget vann det första ramavtalet med Uppsala kommun.

2023

Under 2023 har Lestra erhållit ISO 45001-certifiering för arbetsmiljö, vilket betonar åtagande för trygga och hälsosamma arbetsplatser.

Lestras ledord

Våra ledord existerar som kärnvärden i vårt bolag för att vägleda och forma vårt dagliga arbete. De representerar essensen av vår företagskultur och är grundläggande för vår identitet.

Samarbete

Vi tror på kraften i samarbete, där varje röst och insats spelar en avgörande roll. Genom öppen kommunikation och gemensamt ansvar skapar vi starka och hållbara partnerskap som driver oss framåt.

Engagemang

Vårt engagemang är hjärtat i allt vi gör. Med passion och dedikation strävar vi efter att överträffa förväntningarna, vara proaktiva och skapa meningsfulla resultat som speglar vår hängivenhet till framgång.

Kvalitet

Kvalitet är kärnan i vår verksamhet. Vi strävar efter att leverera överlägsna produkter och tjänster genom noggrannhet, innovation och ständig förbättring. Genom att upprätthålla höga standarder säkerställer vi en konsekvent och pålitlig upplevelse för våra kunder.

Ägarbild

Lestra är en del och ägs av Zitrus-koncernen.

Zitrus-koncernen

Vill ni veta mer?

Ni kan alltid kontakta oss via telefon, email eller kontaktformulär.

Lestra integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-08-01

1. Allmänt

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr 556855-3688, (vidare kallat ”Lestra”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Lestra vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Lestras tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Lestra är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.lestra.nu) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr: 556855-3688

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: 08 - 128 188 00

E-post: info@lestra.nu

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.