Samhällsnyttig infrastruktur och

attraktiva livsmiljöer.

LESTRA ÄR SPECIALISTEN PÅ SAMHÄLLSNYTTIG INFRASTRUKTUR OCH ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER MED FOKUS PÅ VÅRA KUNDER, MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH INNOVATION ANLÄGGER VI SVERIGE.

Lestra

nyheter

28th Apr 2024
Vi är stolta över att meddela att Lestra ska utföra entreprenaden för markarbeten längs Gävleg... Läs mer
28th Apr 2024
Lestra har tilldelats projektet för utbyggnaden av Fittja badhusparkering! 🏊‍♂️ I samarbet... Läs mer
28th Apr 2024
... Läs mer
28th Apr 2024
... Läs mer
28th Apr 2024
Nytt projekt i samarbete med SISAB!Lestra har tilldelats förtroendet att med SISAB rusta upp Brotor... Läs mer
28th Mar 2024
... Läs mer
28th Mar 2024
Tillsammans med Botkyrka kommun ska Lestra renovera och bygga sex lekplatser.Varje lekplats är unik... Läs mer
28th Mar 2024
... Läs mer
28th Mar 2024
Tillsammans med Uppsala kommun anlägger vi Östra Sala backe, beläget knappt två kilometer från ... Läs mer
28th Mar 2024
Tillsammans med Södertälje kommun anlägger Lestra en ny lekplats i centrala Södertälje, Tobaksp... Läs mer
28th Feb 2024
Lestra anlägger en brygga i samarbete med Sigtuna kommun! Bryggan väntas stå klar till sommaren o... Läs mer
28th Feb 2024
Intill det nya bostadsområdet, Ekerö strand, anlägger Lestra en förlängning av gång- och cykel... Läs mer
28th Feb 2024
... Läs mer
28th Jan 2024
Lestra fortsätter att investera i nya fordon och entreprenadmaskiner!Vi är glada att meddela att v... Läs mer
28th Jan 2024
Medan vinterns kyla täcker Sigtuna arbetar vårt team hårt för att förvandla visionen av den nya... Läs mer
28th Dec 2023
Vi är med i omvandlingen av Flemingsberg!Flemingsbergsdalen-projektet är ett avgörande steg i att... Läs mer
28th Dec 2023
... Läs mer
28th Nov 2023
... Läs mer
28th Oct 2023
Idag godkändes entreprenaden Gröna innergårdar, ett projekt som har utförts i samarbete med Hani... Läs mer
28th Oct 2023
Leverans av nya miljömaskiner en fredag eftermiddag.. det tackar man inte nej till!På måndag rull... Läs mer
18th Oct 2023
... Läs mer
18th Oct 2023
Strukturerna tar form och visionen blir alltmer verklighet!Vårt nya huvudkontor är under konstrukt... Läs mer
18th Oct 2023
Full fart på projekt Vendelsömalmsvägen och Vendelsö skolväg!I somras tilldelades vi projektet ... Läs mer
18th Sep 2023
... Läs mer
18th Sep 2023
... Läs mer
18th Sep 2023
Vi är glada och stolta över att meddela att vi fått förtroendet att vara en del av omvandlingen ... Läs mer
18th Sep 2023
Byggprojektet för vårt nya huvudkontor är nu i full sving!Från en vision till verklighet - vi se... Läs mer
18th Aug 2023
Lestra stärker närvaron i Eskilstuna med ytterligare en tilldelning!Vi är glada att meddela att v... Läs mer
18th Aug 2023
... Läs mer
18th Aug 2023
... Läs mer
18th Aug 2023
Lestra höjer standarden på regionalt cykelstråk! 🚴‍♀️Vi är stolta över att meddela att... Läs mer
18th Jun 2023
... Läs mer
18th Jun 2023
... Läs mer
18th Jun 2023
Vi får inte nog av våra projekt. Här kommer fem fakta om BMX du inte visste om!1. BMX står för ... Läs mer
18th Jun 2023
... Läs mer
18th Jun 2023
... Läs mer
18th Jun 2023
... Läs mer
18th Jun 2023
Lestra tilldelas ett nytt spännande uppdrag i Sigtuna kommun!Vi kommer att genomföra ett projekt s... Läs mer
18th Jun 2023
Från sällan använd bollplan till BMX-bana i världsklass! 🚴💨 Vi är stolta att meddela att ... Läs mer
18th May 2023
Nu söker vi efter fler pålitliga och erfarna anläggningsföretag med egna maskiner för att samar... Läs mer
18th May 2023
... Läs mer
18th May 2023
Har du vad som krävs för att vara med och anlägga Stockholm med oss? Nu söker vi entreprenadinge... Läs mer
18th May 2023
Lestra Entreprenad tilldelas uppdraget för utbyggnad av gång- och cykelbanor längs Vendelsömalms... Läs mer
23rd Apr 2023
... Läs mer
23rd Apr 2023
... Läs mer
23rd Apr 2023
I helgen deltog äntligen Lestra på Tough viking!Stort tack till alla kollegor, vänner och familj ... Läs mer
23rd Apr 2023
... Läs mer
8th Apr 2023
Vår verkställande direktör Filip Stamenkovic nämns idag av Byggindustrin till en av Sveriges 40 ... Läs mer
8th Apr 2023
... Läs mer
8th Mar 2023
... Läs mer
Lär mer på Linkedin

Kvalitet

Vi skall tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra projekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Läs mer

Miljö

Vår miljöpolicy skall bland annat stödja ett resurssnålt, miljöanpassad markentreprenad och vi ska sträva mot en långsiktig hållbar utveckling.

Läs mer

Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljöpolicy består bland annat av att planera och bedriva verksamheten på så sätt att vi får en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall.

Läs mer

Vill ni veta mer?

Ni kan alltid kontakta oss via telefon, email eller kontaktformulär.

Lestra integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-08-01

1. Allmänt

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr 556855-3688, (vidare kallat ”Lestra”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Lestra vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Lestras tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Lestra är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.lestra.nu) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr: 556855-3688

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: 08 - 128 188 00

E-post: info@lestra.nu

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.