Anläggning

Vi utför utförande- och totalentreprenader mot kommuner, landsting och föreningar. Lestra utför projekt i form av lekplatser, bostadsgårdar, vägarbeten, ledningsschakt, GC-banor, parker och dräneringar. Ja, allt på marken.

Gata och väg

Lestra utför på uppdrag mot kommuner och föreningar väg- och gatu skötsel i hela Mälardalen. Vi ser till att du kommer fram, med tjänster som vinteväghållning, underhållssopning och sandupptagning.

Grönyteskötsel

Hos Lestra får Ni hjälp med allt inom grönyteskötsel och parkdrift. Vi utför bland annat grönyteskötsel och plantering. Lestra har medarbetare för beskärning av växter och träd och samarbete med certifierade arborister.