Vi tror på att utmana normerna.

Vi tror på förändring.

Vårt löfte är att utveckla ett bättre samhälle genom att sätta hållbarhet och människor i fokus.

Lestra

VÅR VISION ÄR ATT ETABLERA OSS SOM STOCKHOLMS FRÄMSTA ANLÄGGNINGSFÖRETAG INOM UTVECKLING, DIGITALISERING, PERSONALTILLFREDSTÄLLELSE OCH KUNDNÖJDHET, MED MÅLET ATT NÅ EN OMSÄTTNING PÅ EN MILJARD KRONOR. DETTA SKA UPPNÅS GENOM DET STARKA ENGAGEMANGET FRÅN VÅRA DEDIKERADE OCH LOJALA MEDARBETARE.

Kvalitet

Vi skall tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra projekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Miljö

Vår miljöpolicy skall bland annat stödja ett resurssnålt, miljöanpassad markentreprenad och vi ska sträva mot en långsiktig hållbar utveckling.

Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljöpolicy består bland annat av att planera och bedriva verksamheten på så sätt att vi får en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall.

Vill ni veta mer

Ni kan alltid kontakta oss via telefon, email eller kontaktformulär.