Om Lestra

Lestra Entreprenad Sverige AB bildades år 2011 och driver mark & anläggningsentreprenader. Vi har huvudkontoret i Tumba söder om Stockholm och utför arbeten i hela Mälardalen. Vi gör vårt jobb med perspektivet hållbarhet – en kvalitet som är rätt för dig som kund och rätt för miljön. Vår arbetsglädje bottnar i att få ta ansvar för Ert projekt och utveckla hela vår kompetens för att på effektivaste sätt lösa den uppgift du behöver hjälp med.
Nytänkande, effektivitet och kompetens i kombination med att vi är en smidig organisation är något som kännetecknar Lestra. Hos oss möter du engagerade och duktiga medarbetare som är bra på att ta initiativ och för att lösa problem i ett nära samarbete med Er som kund. Vi har alla de resurser som krävs, såväl personellt som tekniskt, maskinellt, utrustningsmässigt och finansiellt.

Historia

Lestra är grundat år 2001 av, idag styrelseledamoten, Pecko Stamenkovic. Pecko hade ett heltidsjobb, och jobbade extra som anläggare, innan han bestämde sig för att starta eget företag. Lestra hade då främst privata kunder. År 2011 blev gamla Lestra AB (idag Vepia Holding AB) nytt moderbolag för det som skulle heta Lestra Entreprenad Sverige AB. I samband med detta gick Milan Mitic och Filip Stamenkovic in som nya delägare i företaget. I koncernen ingår även Trygg Lek Sverige AB. Efter år 2014 har företaget nästan enbart riktat sig mot kommuner och större företag som kunder. I och med detta har vi valt att genom BF9K certifiera vårt kvalitet- och miljöarbete. Ni kan läsa mer om BF9K här. År 2015 valdes Filip Stamenkovic av styrelsen till verkställande direktör. Året efter röstades Lestra fram som årets företag i Botkyrka kommun, och sedan en andraplats i Företagarnas utmärkelse Årets Företagare i Stockholms län 2017. Priserna är utdelade av Företagarna. Lestra har under året 2017/18 passerat en omsättning på 100MSEK. Detta var ett av våra huvudmål till året 2018/19. I och med detta så har Lestra blivit ett Gasellföretag 2018, vilket betyder att vi är ett av Sveriges snabbast växande företag. Detta upprepades året 2019 och 2020 när Lestra passerade 130 miljoner respektive 217 miljoner i omsättning.

Vision

Vår vision är att bli Stockholms ledande företag när det kommer till utveckling, framåtanda, digitalisering, jämställdhet och nöjda kunder. Allt detta genom brinnande engagemang från nöjda och lojala medarbetare.

Affärsidé

Vi utför mark och anläggningsentreprenader i egen regi. Lestra ska utföra större utförande- och totalentreprenader mot kommuner, föreningar och större företag. Vi ska vara den innovativa aktören och alltid jobba för god service, kvalité och nöjda kunder.

Kvalitetspolicy

Vi skall tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra ett uppdrag eller projekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet. Vårt verksamhetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje medarbetare skall veta sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter. Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs. De skall ha stöd av att verksamhetssystemet är ett hjälpmedel för att utföra vårt arbete.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy skall stödja ett resurssnålt, miljöanpassad markentreprenad och vi ska sträva mot en långsiktig hållbar utveckling. Vårt byggande skall leda till hälsosamma entreprenader av god kvalitet enligt kundernas krav. Vi skall minska avfallet och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt. I första hand ska vi använda produkter som är förnyelsebara.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten på så sätt att vi får en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall. Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutade regler och instruktioner. Genom medarbetarnas engagemang ser vi till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt. Arbetsförhållandena skall medge omväxling i arbetet, bra samarbete och social kontakt med arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning och erfarenhet som den enskilde medarbetaren har.

Ledord

Samarbete
Engagemang
Kvalité

Vår ledningsgrupp

Lestras ledningsgrupp

Verkställande direktör

Filip Stamenkovic

filip.stamenkovic@lestra.nu

lestra-maria

Ekonomichef

Maria Rastenberger

maria.rastenberger@lestra.nu

Operativ chef

Jack El Masri

jack.elmasri@lestra.nu

Affärschef

Robin Granholm

robin.granholm@lestra.nu

Kalkylchef

Nadia Ahad

nadia.ahad@lestra.nu

Driftchef

Milan Mitic

milan.mitic@lestra.nu

Andreas bild

Inköpschef

Andreas Frånberg

andreas.franberg@lestra.nu

Vår styrelse

Lestras styrelsemedlemmar

Styrelseordförande

Filip Stamenkovic

filip.stamenkovic@lestra.nu

Styrelseledamot

Lars Nyrén

lars.nyren@telia.com

Styrelseledamot

Pecko Stamenkovic

pecko.stamenkovic@lestra.nu

Styrelseledamot

Milan Mitic

milan.mitic@lestra.nu

Styrelseledamot

Jack Elmasri

jack.elmasri@lestra.nu

Vår styrelse

Lestras styrelsemedlemmar

Styrelseledamot

Milan Mitic

08 - 128 188 03

milan.mitic@lestra.nu

Ägarbild

Lestra är en del och ägs av Zitrus-koncernen.