Nyheter

Tredje projektet för Alvik Strandpromenad avslutad

(Se alla nyheter)

I november 2017 påbörjade Lestra den första etappen av Alvik Strandpromenad. Då anlades en lång träbrygga för att öka upplevelsen av att promenera i det vackra området. Nyligen avslutades arbetet med etapp 2, vilket är den tredje mittendelen, som binder samman första etappen med den sista.

Sträckan för etapp två är ganska exakt 200 meter lång och är precis som hela strandpromenaden tillgänglighetsanpassad för besökare med funktionsvariationer och rullstolsburna.
– Vi fokuserar och satsar alltid mycket på funktionsanpassning i samtliga projekt, berättar Lestras affärschef Robin Granholm.

För detta arbete använde Lestra en stor pråm för att vattenvägen frakta byggmaterial på plats och sedan hissa upp. Den nybyggda sträckan är mer likt en bro än ett promenadstråk och besiktigas därför som en bro. Till vissa detaljer har underentreprenörer anlitats, men bygget har flutit på utan några större problem längs vägen. Storleksmässigt kommer projektet landa på omkring 5,5 miljoner kronor.

Arbetet med etapp två startade i oktober 2019 och planeras öppna upp för allmänheten i början av september 2020.
– Nu återstår bara slutbesiktning av projektet, men det brukar inte vara några större problem, säger Robin Granholm.