Nyheter

Snabb insats vid kantstött rondell

(Se alla nyheter)

Under sommaren gjorde Lestra en snabb arbetsinsats kring rondellen vid Gröndalsvägen mellan Liljeholmen och Aspudden. 

Projektet vid Gröndalsvägen innebar i korthet att Lestra lade om kanterna i rondellen, från betongkantstöd till granitkantstöd. Ett arbete som blivit nödvändigt, eftersom betongstenarna börjat lossna och riskerade att hamna ute i körbanan och därigenom skada förbipasserande fordon.
– Rondellen funderar även som en vändplats för busstrafik, och de kunde inte svänga ordentligt. Vi valde att använda oss av granit eftersom det håller bättre och tål mer. Betong limmas på, medan granit grävs ner och gjuts fast, berättar Lestras projektledare Stefan Gajic.

Arbetet inleddes i juni månad och tack vare en god personalinsats och inga hinder kunde projektet genomföras på strax över sju arbetsdagar. Delar av körbanan var avstängd, men eftersom den är så pass bred påverkades inte trafiken nämnvärt. Projektet ingick i ramavtalet som Lestra har mot Trafikkontoret Stockholm Stad och landade på knappt en halv miljon kronor.

Många av Lestras arbeten möts med nyfikenhet och engagemang från boende och förbipasserande. Rondellen vid Gröndalsvägen är ett tydligt exempel på detta.
– Sådant engagemang brukar vara väldigt positiv respons. Det är sällan vi bemöts negativt när vi är på plats för att åtgärda saker, säger Stefan Gajic.