Nyheter

Pågående växtbäddsarbete i Stockholms innerstad

(Se alla nyheter)

Just nu renoverar och nyplanterar Lestra ett antal växtbäddar på Jacobsgatan bakom Gallerian i centrala Stockholm. En utmaning som ställer ännu högre krav än vanligt. 

De gamla förfallna träden som dött har fällts, så Lestra har schaktat undan de gamla växtytorna för att göra plats åt nyare och fräschare. Ett standardarbete på ett sätt, men mer prövande på andra.
– Eftersom det är värmeslingor på gatorna i city kräver det lite extra insatser av oss. TA-planerna tar längre tid, men i stort är det inga konstigheter. Det är spännande när projekt kräver mer av oss än vanligt, säger Lestras projektledare Andrija Stamenkovic.

Med nylagd makadam på plats kommer inte växtbäddarna behöva renoveras på bortemot 100 år. Så de nya träden kommer förgylla Stockholms innerstad för lång framtid. Dessutom tillkommer ny belysning och liknande, för att ytterligare snygga till området.
– Vi anlägger området så bäddarna förses med vattenbrunnar. De självbevattnas med regnvatten, vilket är en riktigt smidig helhetslösning. Bra ur miljöaspekt dessutom, säger Andrija Stamenkovic.