Nyheter

Ombyggnad av Solna Busshållplatstorg är nu klar

(Se alla nyheter)

Breddning av refuger, anläggning av ny kantsten och rabatter var några av delarna som ingick i projektet Solna Busshållplatstorg. En upprustning som stod klar i början av augusti. 

Planeringsarbetet inleddes redan i mars, men projektets praktiska delar inleddes 23 juni. Busshållplatstorget i Solna var i rejält behov av uppfräschning. Marksten hade sjunkit ihop på plattformen uppe vid torget och kantsten hade börjat kana ner i rabatterna. Dessutom var växtytorna i torgets utkanter helt nedtrampade.
– Genom att lägga ny kantsten runt rabatterna och mot betongplattorna fräschade vi både upp och fixade stöd på bygget, samtidigt som vi tydliggjorde att det är två olika ytor. Växtbäddarna och stenarna är var för sig, berättar Lestras platschef Mattias Widen som agerade projektledare.

Den nedsjunkna markstenen på plattformen misstänktes först vara fuktskador, men så var lyckligtvis inte fallet. Efter grävning och åtgärder är plattformen idag åter i toppskick. Projektet ingick i det ramavtal som Lestra har med Solna Stad. Arbetet sträckte sig från busstorget ner mot Solna Torg, där bland annat ett par nya parkbänkar byggdes. Sammanlagt landade helhetsprojektet på en knapp miljon kronor. Ett par anmärkningar åtgärdades snabbt, innan allting öppnades upp i början av augusti.
– Det var några smådetaljer som tog lite tid, men inga större problem alls. Jag hörde även att kommunledningen var jättenöjda med arbetet och slutresultatet, vilket är extra kul, berättar Mattias Widen.