Nyheter

Nytt ramavtal med Trafikkontoret

(Se alla nyheter)

Lestra har signerat ett nytt ramavtal med Trafikkontoret gällande växtbäddar. Avtalet gäller hela Stockholms län och sträcker sig över maximalt fyra år.

Entreprenaden omfattar markarbeten för byggnation, underhåll och renovering av växtbäddar på gator och torg samt i parker.
– Det känns såklart väldigt tryggt med nya ramavtal i dessa lite oroliga tider. Nya avtal betyder säkrade jobb för oss och våra anställda, säger Lestras VD Filip Stamenkovic.

Storleken på de enskilda arbetsobjekten varierar, från ett par hundra tusen kronor upp till fyra miljoner. Kontraktets årliga värde uppskattas till cirka 30 miljoner kronor, där Lestra är berättigade till 60 procent av uppdragen. Maxbeloppet för avrop som kan göras under avtalets totala tid uppgår dock till hela 150 miljoner kronor.
– Vi har jobbat länge tillsammans med Trafikkontoret, så detta känns som ett bevis på att vi är inne på rätt spår. Och att vårt hårda arbete ger resultat, säger Filip Stamenkovic.