Nyheter

Nybygge av parkering i Hässelby avslutad

(Se alla nyheter)

Nyligen avslutade Lestra ett projekt vid Lovisa Lundsvägen i Hässelby. En större parkering genomgick en stor renovering och försågs med ett smart bevattningssystem.

Projektet inleddes med att den gamla parkeringen revs, för att sedan schaktas undan och fyllas på med makadam. Därefter byggdes den nya parkeringsplatsen upp och återställdes med övre skikt av småsten och asfalt. Dessutom anlades växtbäddar för fem stora träd kring parkeringen.
– Vi byggde den nya parkeringen till ett automatiskt bevattningssystem. Allt regnvatten som faller rinner ner i vattenbrunnar som därigenom förser växterna med vatten. En väldigt smart lösning för att lösa två problem på samma gång. Dessutom är det bra ur miljösynpunkt, att låta regnet försörja träden med vatten direkt, berättar Lestras projektledare Andrija Stamenkovic.

Ett 30-tal bilar ryms på parkeringen, som nu genomgått en total uppfräschning. Projektet var ett standardjobb för Lestra, som ingår i Växtbäddsavtalet mot Stockholms Stad. Arbetet tog cirka fyra veckor att färdigställa och landade på cirka en miljon kronor.
– Dessa aningen mindre projekt är också väldigt spännande att arbeta med. Vi på Lestra har rutin på både mindre och större årslånga projekt, och alla har sin charm. Och parkeringen vid Lovisa Lundsvägen blev riktigt snygg när vi var klara, säger Andrija Stamenkovic.