Nyheter

Nya spännande ramavtal med Stockholms stad

(Se alla nyheter)

Den 1 februari 2019 gick startskott för Lestras fyraåriga projekt på uppdrag av Stockholms stad. De två ramavtalen som slöts under 2018 har ett totalt värde på omkring 50 miljoner kronor per år.

Arbetet är av anpassnings- och underhållskaraktär och omfattar markarbeten i form av ombyggnader av exempelvis gator, cykel- och gångbanor och dagvattenledningar, samt löpande underhåll och lagning av slithål och smärre kantstensarbeten med mera.

Entreprenadarbetet kommer att ske löpande i Stockholm, Söderort samt Västerort.