Nyheter

Naturskönt projekt med annorlunda utmaningar

(Se alla nyheter)

Under större delen av 2020 har Lestra rustat upp och byggt om området kring sjön Aspen i Tumba. Nyligen klarades efterbesiktning för detta projekt som tack vare naturen och omgivningarna var speciellt på flera sätt.

Planeringen för projektet startade i december ifjol. Det krävdes mycket logistik och förarbete, vilket bland annat inkluderade att med Google Maps hitta småstigar för materialfraktning. Som till exempel när fem ekstockar till nya grillplatser fick transporteras på en pirra längs snåriga skogsstigar.
– Stockarna vägde drygt 150 kilo styck, så det tog tre man en hel arbetsdag. Gubbarna var helt slut efteråt. Men det fick ta den tid det tog, bara vi gjorde det ordentligt. Och på de flesta ställen kom vi fram med fordon på ett eller annat sätt, berättar Lestras projektledare Kent Larsson.

I arbetet ingick bland annat att reparera 500 meter spång som ingår i stigen. Den sträckte sig över vatten, våtmarker och genom ett naturreservat. En bro nära E4/E20 kompletterades med halkskydd. Två nya flytbryggor byggdes nere vid sjön och stigdelar byttes ut till fiberduk och bergskross. Det blev många delmoment i projektet, som tillsammans krävde hårt arbete för både kropp och sinne.
– Vi stötte dessutom på patrull, när några tjuvar stal material en natt. De körde med bil på en ridstig och fick med sig material för nästan 15 000 kronor. Det kändes riktigt surt, berättar Kent Larsson.

Det stora slitet bar lyckligtvis frukt i slutändan. Den sista arbetsdagen var 18 juli, då badstegar och livbojar monterades vid de nya badbryggorna. Och arbetslaget har mött en oerhört positiv respons. Dels från uppdragsgivaren Botkyrka Kommun – men även från privatpersoner som sett arbetet växa fram och alla nya möjligheter att avnjuta det natursköna området. Efter avklarad besiktning kom önskemål om ytterligare kompletteringar och detaljer.

– Detta var ett oerhört roligt projekt, och det är väldigt speciellt att få arbeta i den vackra miljön. En stor utmaning som gick hem, så jag är supernöjd. Jag fiskar och jagar en del på fritiden, så att få arbeta på det här sättet ute i den vackra naturen var fantastiskt. Plus att jag ju kunde överföra min expertis från fritiden in i arbetsprojektet. Därför ligger detta projektet mig lite extra nära hjärtat, säger Kent Larsson.

Lestra integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-08-01

1. Allmänt

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr 556855-3688, (vidare kallat ”Lestra”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Lestra vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Lestras tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Lestra är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.lestra.nu) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr: 556855-3688

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: 08 - 128 188 00

E-post: info@lestra.nu

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.