Nyheter

Miljöarbetet genomsyrar Lestra

(Se alla nyheter)

Från elverktyg och samåkning till källsortering, fordonsbränsle och personalhälsa –  miljöarbetet genomsyrar Lestra på både små och stora plan.

Lestras miljöansvar går hand i hand med allt arbete under samtliga anställdas 40-timmarsveckor. Företaget har till exempel som internt krav att alla elverktyg ska laddas på nätterna, då elen är billigare. Varje morgon, efter att alla samlats på kontoret i Tumba, ser de till att vara så många som möjligt i varje bil, för att spara både bensin och utsläpp.

– Det finns fortfarande mycket kvar att utveckla, så det finns ingen anledning att sluta tänka framåt. Vem vet, snart kanske det finns eldrivna grävskopor? Redan idag finns det långtradare som går på el, så grävskopor tror jag inte är en omöjlighet, berättar Christian Ramn, KMA-ansvarig på Lestra.

Miljöarbete kan liknas vid en ständigt pågående cirkelrörelse, där du aldrig blir helt färdig. Varje år kommer nya rekommendationer och strängare regler som företag måste uppfylla och följa. Då Lestra för cirka tio år sedan bestämde sig för att växa som företag blev miljöarbetet ett naturligt inslag i deras helhetsbild. I offentliga upphandlingar ställs höga krav för att ens få söka och delta.

– Vi har årliga revisioner, då en objektiv part går igenom det senaste årets miljömål och sätter upp nya för kommande år. Ju större företag desto högre krav ställs det på en. Det är naturligtvis jättebra, säger Christian.

För Lestras fordon gäller täta bytesintervaller, både för personbilar och tyngre fordon i deras vagnpark. Allt för att kunna möta de senaste miljökraven.

– Vi ska kunna tillgodose alla kunders krav. De flesta ställer högre krav än lagen kräver, så vi måste hålla oss minst lika högt, säger Lestras fordonansvarige Alexander Djordjevic.

Det är få aktörer, om ens några, som kan erbjuda något exklusivt inom mark- och anläggningsentreprenad. Men här sticker Lestra ut. Deras dotterbolag Trygg Lek säljer fallskyddsmaterial till lekområden. Två av dem, Träflis och Bark, har fått EU-godkännande och Lestra/Trygg Lek är ensamma i Sverige om att sälja dem.

– Båda två är obehandlade naturprodukter som är både ofarliga och extremt bra lämpade till lekparker. Många av våra konkurrenter köper dem direkt från oss och det måste ju vara ett väldigt gott betyg, skrattar Christian Ramn.

Miljöarbete är nödvändigt, men långt ifrån gratis. Och att göra allt du kan för att följa reglerna får andra positiva effekter.

– När inspektörer kommer för kontroll så behöver vi aldrig vara oroliga. Vi behöver inte gömma några fordon eller produkter, som vissa andra kanske gör. Vi tankar alltid med miljövänlig biodiesel och hydraulolja. Om man gör allt för att följa miljökraven behöver man inte vara orolig, förklarar Alexander Djordjevic.

Lestra integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-08-01

1. Allmänt

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr 556855-3688, (vidare kallat ”Lestra”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Lestra vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Lestras tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Lestra är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.lestra.nu) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr: 556855-3688

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: 08 - 128 188 00

E-post: info@lestra.nu

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.