Nyheter

Miljöarbetet genomsyrar Lestra

(Se alla nyheter)

Från elverktyg och samåkning till källsortering, fordonsbränsle och personalhälsa –  miljöarbetet genomsyrar Lestra på både små och stora plan.

Lestras miljöansvar går hand i hand med allt arbete under samtliga anställdas 40-timmarsveckor. Företaget har till exempel som internt krav att alla elverktyg ska laddas på nätterna, då elen är billigare. Varje morgon, efter att alla samlats på kontoret i Tumba, ser de till att vara så många som möjligt i varje bil, för att spara både bensin och utsläpp.

– Det finns fortfarande mycket kvar att utveckla, så det finns ingen anledning att sluta tänka framåt. Vem vet, snart kanske det finns eldrivna grävskopor? Redan idag finns det långtradare som går på el, så grävskopor tror jag inte är en omöjlighet, berättar Christian Ramn, KMA-ansvarig på Lestra.

Miljöarbete kan liknas vid en ständigt pågående cirkelrörelse, där du aldrig blir helt färdig. Varje år kommer nya rekommendationer och strängare regler som företag måste uppfylla och följa. Då Lestra för cirka tio år sedan bestämde sig för att växa som företag blev miljöarbetet ett naturligt inslag i deras helhetsbild. I offentliga upphandlingar ställs höga krav för att ens få söka och delta.

– Vi har årliga revisioner, då en objektiv part går igenom det senaste årets miljömål och sätter upp nya för kommande år. Ju större företag desto högre krav ställs det på en. Det är naturligtvis jättebra, säger Christian.

För Lestras fordon gäller täta bytesintervaller, både för personbilar och tyngre fordon i deras vagnpark. Allt för att kunna möta de senaste miljökraven.

– Vi ska kunna tillgodose alla kunders krav. De flesta ställer högre krav än lagen kräver, så vi måste hålla oss minst lika högt, säger Lestras fordonansvarige Alexander Djordjevic.

Det är få aktörer, om ens några, som kan erbjuda något exklusivt inom mark- och anläggningsentreprenad. Men här sticker Lestra ut. Deras dotterbolag Trygg Lek säljer fallskyddsmaterial till lekområden. Två av dem, Träflis och Bark, har fått EU-godkännande och Lestra/Trygg Lek är ensamma i Sverige om att sälja dem.

– Båda två är obehandlade naturprodukter som är både ofarliga och extremt bra lämpade till lekparker. Många av våra konkurrenter köper dem direkt från oss och det måste ju vara ett väldigt gott betyg, skrattar Christian Ramn.

Miljöarbete är nödvändigt, men långt ifrån gratis. Och att göra allt du kan för att följa reglerna får andra positiva effekter.

– När inspektörer kommer för kontroll så behöver vi aldrig vara oroliga. Vi behöver inte gömma några fordon eller produkter, som vissa andra kanske gör. Vi tankar alltid med miljövänlig biodiesel och hydraulolja. Om man gör allt för att följa miljökraven behöver man inte vara orolig, förklarar Alexander Djordjevic.