Nyheter

Lestra växer med uppgiften

(Se alla nyheter)

Att expandera som företag utan att göra avkall på miljötänk och arbetsmiljö är ingen enkel process. Under en snabb tillväxt måste mycket stämma, men Lestra har varit oerhört framgångsrika med sin övergång. 

Genom 2010-talet har Lestra växt från att vara ett företag på ett 15-tal personer till att bli en av marknadens stora aktörer. Idag har företagets cirka 70 anställda en arbetsvardag där miljöarbetet är en naturlig del.
– Det är givetvis både ansträngande och fullt av svårigheter med att expandera som Lestra gjort. Men samtidigt är det en otrolig spännande och utvecklande resa att få vara med på. Du gör inte många sådana i livet, säger Christian Ramn, KMA-ansvarig på Lestra.

Han menar att flera av svårigheterna varit de klassiska för ett expanderande företag. Som att hitta rätt personal vid nyrekryteringar – särskilt under den högkonjunktur som byggbranschen befunnit sig i. Interna system behöver uppdateras och implementeras hos samtliga anställda, och miljöfokus följa med därefter. Den enskilt största förändringen skedde 2015, då Lestra fick sin BF9K-certifiering. BF9K är ett ISO-liknande system som anpassats för bygg, mark- och anläggningsbranscherna.
– Sedan vi blev certifierade har miljöarbetet blivit mycket tydligare i det dagliga arbetet. Idag har vi väldigt bra system för allt från dagliga rapporter och dagböcker till tidsredovisning och fakturering. Ledningen är väldigt duktiga på att både digitalisera och rationalisera, säger Christian Ramn.

Fordonsparken är ett annat exempel på hur djupt miljötänket blivit invävt i Lestras företagskultur. Större maskiner, som lastbilar och kranbilar, köps och byggs om för att den mest miljövänliga hydrauloljan ska kunna användas. Övriga fordon och maskiner, transportbilar och hjullastare, leasas tre år i taget.
– Att ha en modern fordonsflotta är alltid aktuellt, det är absolut bättre för miljön. Då kan vi alltid möta de höga miljökrav som ständigt uppdateras, säger Christian Ramn.

Och Lestras arbete har inte gått obemärkt förbi. De har blivit Årets Företag i Botkyrka Kommun samt utnämnts till Gasellföretag 2018 av Dagens Industri. DI Gasell delas ut årligen till Sveriges snabbast växande företag. Tunga meriter som talar för sig själva.
– Det är ju en bekräftelse att vi valt rätt kurs. Dessutom kan man säga att varje vunnen upphandling är en liten seger, för vi skulle aldrig delta i upphandlingar om vi inte uppfyllde stränga arbetsmiljökrav. Dessa saker, plus vår årliga revision, är bevis på att vi jobbar rätt, säger Christian Ramn.

Lestra integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-08-01

1. Allmänt

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr 556855-3688, (vidare kallat ”Lestra”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Lestra vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Lestras tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Lestra är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.lestra.nu) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr: 556855-3688

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: 08 - 128 188 00

E-post: info@lestra.nu

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.