Nyheter

Historien om hur allt började

(Se alla nyheter)

Året var 1986 när Pecko Stamenkovic packade sin väska och reste till Sverige. Jobbkarriären här uppe i norr startade som metallarbetare i industrin. Han kände dock snabbt att det var en annan bransch som lockade och han började snart att jobba inom anläggning. Det var just det som 2001 fick honom att starta sin egen verksamhet – företaget som kom att bli Lestra. 

Pecko Stamenkovic berättar att de första åren var en spännande och händelserik tid. Äntligen kunde han köpa sina egna maskiner för att använda i den dagliga driften. Ett speciellt minne var när företaget köpte sin första grävmaskin.

– Det var den minsta bandgrävaren man kunde hitta. Lyckan var ändå större då än när vi köper maskiner för miljoner idag. Det var verkligen en dröm som gick i uppfyllelse, säger Pecko.

Verksamheten rullade på och jobben trillade in för Pecko och hans Lestra. Han hade dock inga ambitioner att företaget skulle växa mer än de 10–15 personer som från start rymdes i det lilla kontoret, som bestod av ett enda stort rum. Vändpunkten blev när sonen Filip hoppade av sin utbildning nere i Skövde, för att påbörja sin karriär inom Lestra. Ett beslut som förvånade Pecko.

– Att Filip visade intresse kom som en överraskning. Han skulle ju egentligen studera, berättar Pecko.

I början visste Filip inte speciellt mycket om vare sig bygg eller anläggning. Pecko minns tydligt sonens första vecka på det kontoret, där han möttes av en nyfiken och arbetssugen ung man som frågade vad han kunde göra. Han fick börja med att ta hand om alla offerter, maila iväg dem och att sköta fakturorna. Kunderna fick då Filips nummer och telefonen började ganska snart att ringa. En dag lägger Filip handen för telefonen och säger att det är någon som vill prata med Pecko.

– Då sa jag till honom att antingen pratar du med kunderna själv eller så behöver du inte arbeta med detta. Man måste kunna prata med folk, och inte bara kommunicera via mail och sms. Men efter det har det bara rullat på, säger Pecko glatt.

Idag är Lestra ett renodlat familjeföretag eftersom även sonen Andrija har hoppat på tåget.

– Det är ett jätteansvar att ha ett familjeföretag. I början var jag orolig att något skulle gå snett, men idag har jag släppt på styret. Mina söner har blivit äldre och säger oftare åt mig vad jag ska göra än tvärtom. Jag tycker verkligen att det är roligt att gå till jobbet. Det här är fortfarande min hobby och något jag brinner starkt för, säger Pecko.

Lestra integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-08-01

1. Allmänt

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr 556855-3688, (vidare kallat ”Lestra”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Lestra vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Lestras tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Lestra är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.lestra.nu) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr: 556855-3688

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: 08 - 128 188 00

E-post: info@lestra.nu

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.