Nyheter

Effektiv renovering av busshållplatser i Norsborg

(Se alla nyheter)

Sammansvetsade arbetsstyrkor med effektiva rutiner gör att vissa projekt kan färdigställas snabbare är planerat. Busshållplatserna i Norsborg, som Lestra nyligen renoverat, är ett lysande exempel.

Renoveringen av de fyra busshållplatserna längs Tomtbergavägen i Hallunda, drog igång i början av april. De slutfördes i början av augusti, ganska exakt fyra månader senare, varpå projektet slutbesiktigades under första måndagen i september. I renoveringen ingick ny beläggning i körbanan och nya kantstenar, som en helhetsanpassning till dagens trafik.

– Området är ganska slitet på sina ställen, det ligger kantstenar ute i körbanan vilket kan bli rena trafikfaror. Så det är alltid kul att renovera där det behövs och gör skillnad, berättar Lestras projektledare Kent Larsson.

Tillsammans med sitt arbetslag på Lestra har Kent de senaste två åren renoverat en rad busshållplatser, som gjort dem väl intrimmade i arbetsprocessen. Han förklarar att hållplatserna i Hallunda färdigställdes före tidsschemat, trots ett par veckors paus då underleverantörer gjorde sin del.

– Det är väldigt bra gubbar att jobba med, oerhört kompetenta. Det som tidigare tagit tre veckor att färdigställa klarar vi idag av på två. Detta enbart på grund av att vi är så sammansvetsade – rutinerna har satt sig, alla har lärt sig storlekar och mått från grunden och hjälper varandra i alla lägen. Det är oerhört värdefullt att vi kan leverera bra resultat snabbt och göra kunderna nöjda, säger Kent Larsson.

I projektet ingick även att anlägga fyra övergångsställen i anknytning till hållplatserna. Arbetet på Tomtbergavägen ingick i ramavtalet mot Botkyrka Kommun och sammanlagt landade projektet på knappt två miljoner kronor.