Nyheter

DI Gasell – så lyckades Lestra vinna tre raka!

(Se alla nyheter)

Dagens Industri delar årligen ut DI Gasell: ett prestigefullt pris som tillfaller Sveriges snabbast växande företag. År 2020 tilldelades Lestra som bekant detta pris: för tredje året på raken dessutom! En oerhörd bedrift. 

Kriterierna för att vara aktuellt som Gasell-företag är flera. De tydligaste är att företagets tillväxt skett organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. Samt att omsättningen åtminstone måste fördubblas, från ett räkenskapsår till nästa. Lestras stadigt starka tillväxt såg till att dessa, och resterande, kriterier uppfylldes med bravur.
– Vi har lyckats för att vi vågat ställa höga mål, att vi har jobbat extremt hårt och trott på visionen. Dessutom har vi fantastiska medarbetare som alltid sätter laget före jaget, säger Lestras styrelseordförande Filip Stamenkovic.

Lestra har många tufft satta och långsiktiga mål som de strategiskt jobbar efter. Omsättningen kommer vara uppnå en miljard kronor 2026, som ett exempel. Att återkommande prisas längs vägen som Gasell-företag är tydliga kvitton på att strategin fungerar.
– Det känns självklart fantastiskt att vara prisade tre år på raken, det är sådant man bara läst och drömt om tidigare. Men vi är noga med att stå kvar med fötterna kvar på jorden även i framgång, berättar Filip Stamenkovic.

DI Gasell har delats ut sedan år 2000. Idag är priset oerhört ansett och sponsras av storföretag som exempelvis Google, Telia, Mercedes, Scandia och Ikea. Rebecka Forsman Fresk är affärsområdeschef för DI Gasell och ytterst ansvarig för priset.
– Gasell-undersökningen, där vi går igenom samtliga bolags årsredovisningar, är väldigt noggrann och helt unik. Därför är Gasellutmärkelsen så högt ansedd, det blir ett kvitto för företag att de driver tillväxten framåt i Sverige på ett väldigt bra sätt. Att se så många företag göra framsteg är väldigt stimulerande att följa, berättar Rebecka Forsman Fresk.

Flera av de företag som utses till Gasellföretag är också verksamma inom bygg- och entreprenadbranschen. Lestras bedrift med tre raka priser är inte helt unik, men samtidigt ett kolossalt styrkebesked.
– Det är imponerande tillväxtresor som Gasellföretagen lyckas med och ett bevis på hur välmående företag snabbt kan växa sig riktigt starka, säger Rebecka Forsman Fresk.

Lestra integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-08-01

1. Allmänt

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr 556855-3688, (vidare kallat ”Lestra”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Lestra vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Lestras tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Lestra är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.lestra.nu) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr: 556855-3688

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: 08 - 128 188 00

E-post: info@lestra.nu

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.