Nyheter

Boulevardprojekt i Kista färdigställt

(Se alla nyheter)

Sedan mitten av oktober har Lestra utfört renoveringar med kolmakadam samt planterat växtbäddar och träd kring en större refug nära Kista Centrum. Projektet färdigställdes nyligen och inväntar slutbesiktning den 23 november.

Arbetet vid Hanstavägen 80 tog cirka fyra veckor att färdigställa. Eftersom Hanstavägen är en dubbelfilig huvudväg genom Kista Centrum är området ständigt tungt trafikerat. Lestra körde in närmare 200 ton kolmakadan under projektet, så det ställde höga krav.
– Det var väldigt mycket trafik, men det är vi samtidigt vana vid. Så det var inga konstigheter. Planen är att vi skulle renovera upp området till en större boulevard med två sträckor träd. Och vi lyckades verkligen, berättar Lestras projektledare Andrija Stamenkovic.

Utöver alla växtbäddar och trädsträckor längs refugen utfördes även lite belysningsarbete kring området, för att ytterligare öka trivselkänslan. Och med två sträckor träd, flera belysningsstolpar och mycket nya gräsytor har Lestra verkligen gått i land med projektet.
– Vi har gjort en rejäl tillputsning av området så nu är det riktigt snyggt där. Det är kul att verkligen se vilken skillnad våra arbeten kan göra, säger Andrija Stamenkovic.

Projektet vid Hanstavägen ingår i Växtbäddsavtalet som Lestra har med Trafikkontoret Stockholms Stad. Storleksmässigt landar projektet på cirka en miljon kronor.