Gata och väg

Lestra utför på uppdrag mot kommuner och föreningar väg- och gatu skötsel i hela Mälardalen. Vi ser till att du kommer fram, med tjänster som vinteväghållning, underhållssopning och sandupptagning.