Lekplatsen Blomsterdalen snart i ny skrud

I slutet av sommaren påbörjade Lestra projektet att renovera lekplatsen Blomsterdalen och omkringliggande växtbäddar i Liljeholmen. Ett arbete som kommer pågå fram till vårkanten 2021. Blomsterdalens lekplats ligger vid Marieviksgatan…

Continue Reading Lekplatsen Blomsterdalen snart i ny skrud

Snabb insats vid kantstött rondell

Under sommaren gjorde Lestra en snabb arbetsinsats kring rondellen vid Gröndalsvägen mellan Liljeholmen och Aspudden.  Projektet vid Gröndalsvägen innebar i korthet att Lestra lade om kanterna i rondellen, från betongkantstöd…

Continue Reading Snabb insats vid kantstött rondell