Anläggning

Vi utför utförande- och totalentreprenader mot kommuner, landsting och föreningar. Lestra utför projekt i form av lekplatser, bostadsgårdar, vägarbeten, ledningsschakt, GC-banor, parker och dräneringar. Ja, allt på marken.