Mångfalden lyfter Lestra

En arbetsplats med mångfald är oerhört betydelsefullt. Det bidrar till en ökad dynamik och förståelse men leder även till en större kreativitet. Det är Lestra ett tydligt exempel på. De…

Continue Reading Mångfalden lyfter Lestra