Lekplatsen Blomsterdalen snart i ny skrud

I slutet av sommaren påbörjade Lestra projektet att renovera lekplatsen Blomsterdalen och omkringliggande växtbäddar i Liljeholmen. Ett arbete som kommer pågå fram till vårkanten 2021. Blomsterdalens lekplats ligger vid Marieviksgatan…

Continue Reading Lekplatsen Blomsterdalen snart i ny skrud